Zašto je potrebna finansijska analiza biznis plana?

Finansijsku analizu biznis plana (poslovne ideje) radite prvenstveno zbog sebe, kako bi sprečili rizike ulaganja, a ne zbog potencijalng kreditora ili saulagača. Potencijalnog kreditora prvenstveno interesuje da li ste kreditno sposobni, odnosno šta možete ponuditi kao garanciju za kredit, tj. da li imate imovinu neopterećenu hipotekom, a koja je najmanje dva puta veća od traženog […]

Izbor pravne forme poslovanja

Preduzetnik ili privredno društvo Preduzetničke firme su od strane zakonodavca zamišljene kao male porodične firme. U njima bi trebalo da radi osnivač (preduzetnik), članovi njegove porodice i eventualno nekoliko zaposlenih. Takse za registraciju preduzetika manje su od 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Privredna društva su zamišljena kao veće (ekonomski moćnije) firme sa većim kapitalom i većim brojem zaposlenih. […]

Swot analiza

SWOT analiza (akronim engleskih reči: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (snage, slabosti, prilike, pretnje) je tehnika kojom se dovode u vezu snaga i slabosti preduzeća sa šansama i pretnjama u eksternom okruženju. Autor ove metode je Albert Hamfri (1960 godine) sa USA Stanford Univerziteta pri čemu je analizirao i koristio strategije razvoja 500 najjačih kompanija na svetu (Fortune 500). Iako je prvobitno namenjena aktuelnim tehnološkim […]

Investiciona i kreditna sposobnost investitora

Investiciona i kreditna sposobnost lokalne samouprave Investiciona i kreditna sposobnost lokalne samouprave zavisi od: Finansijskog stanja, i Podrške investiciji (garancija) od viših organa vlasti. Eliminacioni kreiterijum za realizaciju planirane investicije je neto tekući budžetski deficit, koji se računa po formuli: + Prihodi tekućeg budžeta – Rashodi tekućeg budžeta = Tekući budžetski suficit / deficit – […]

Intelektualna svojina

INTELEKTUALNA SVOJINA (zaštita sopstvene intelektualne svojine i opasnosti neovlašćenog korišćenja tuđe intelektualne svojine) Šta je intelektualna svojina Intelektualna svojina je registrovan/objavljen proizvod ljudskog uma, koji karakteriše novost, inovativnost, odnosno originalnost. Karakteristična je po: • Vremenski ograničenom periodu zaštite od neovlašćenog korišćenja u zemljama u kojima je prijavljena i odobrena. • Teritorijalnom pravu, jer se može […]

Obnovljivi izvori energije

Tehničke kalkulacije za proizvodnjuenergije iz obnovljivih izvora JEDINICE ZA ENERGIJU I SNAGU Zvanična jedinica za energiju ili rad je džul, oznaka J. Ova jedinica je mala pa se koriste kJ i MJ, tj. hiljadu ili milion džula. Za snagu se koristi jedinica vat, W, odnosno hiljadu puta uvećano kW. Snaga od jednog vata je jedan […]

Postupak investiranja

Faze u postupku investiranja i finansijska analiza investicija iz oblasti pokretanja i razvoja biznisa Savremenog inženjera, menadžera, radnika i inovatora odlikuju: Kreativnost u proizvodnji ideja za povećanje profita, ušteda, zaštite životne sredine i sl. Sposobnost pretraživanja naučno-istraživačkih radova – na primer “Kobson” (dostupna besplatno na mreži Univerziteta u Novom Sadu) i zaštićene intelektualne svojine: patenata, […]

Kreiranje poslovne ideje i karijere

KREIRANJE POSLOVNE IDEJE I KARIJERE Uspešna karijera čoveka (početnika u samostalnom biznisu, zaposlenog u napredovanju u tuđoj firmi, i opštem pozicioniranju u društvu) zavisi od spoznaje sopstvenih želja-sklonosti, sposobnosti i mogućnosti. U svetu već od sredine pšrošlog veka postoje “alati” koji se stalno usavršavaju, a koji pomažu da se pri donošenju odluka maksimalno iskoriste znanje, […]