Zeleni vodonik – obnovljivi izvor energije br. 1

https://energijabalkana.net, 10 marta, 2021 Izvor: ABCNews Veliki udeo vodonika koji se danas koristi, „sivi“ vodonik, proizvodi se upotrebom fosilnih goriva, pri čemu se emituje ugljen-dioksid. „Plavi“ vodonik se pravi upotrebom prirodnog gasa, a zatim se hvata emisija ugljen-dioksida, što ga čini čistijim od sivog vodonika. Međutim, „zeleni“ vodonik, bez ugljenika, nastaje pomoću električne energije za […]

Akreditivi

Najsigurniji i najčešći oblik transfera u međunarodnoj trgovini Akreditiv je dokument koji povezuje kupca, prodavca i banku. Unutar ovog dokumenta se definišu svi bitni delovi kupoprodajnog ugovora. Akreditiv štiti interese obe strane: prodavac je siguran da će biti plaćen, a kupac je siguran da će dobiti robu kakvu je poručio. Akreditiv se realizuje tako što […]

Kako primati novac iz inostranstva ili slati u inostranstvo – IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je jedinstveni identifikator deviznog računa koji Vaša banka dodeljuje pri otvaranju deviznog računa, a  služi za međunarodne platne transakcije slanja i primanja novca. Da bi dobili novac potrebno je da pošiljaocu date sledeće podatke: Ime, prezime i adresu stanovanja Ime Vaše banke SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), međunarodni […]

Alati za upravljanje investicijama

Gantogram je najjednostaviji i najčešće primenjivani alat za upravljanje investicijama. Pruža preglednost u redosledu aktivnosti u vremenu. Mana je što se ne vidi zavisnost između pojedinih aktivnosti. Ovaj nedostatak ispravljen je u brojnim naprednijim alatima zasnovanim na tzv “pert” metodi, koja prikazuje zavisnost pojedinih aktivnosti u toku realizacije investicije. Klikom na krugove dobijaju se i […]

Šta je NPV, IRR i diskontna stopa i kako se računaju

NPV – Neto sadašnja vrednost (eng. Net Present Value) To je zbir diskontovanih neto primitaka investicije po finansijskom toku,umanjen za vrednost investicije Projekat je prihvatljiv, ako je NPV > 0, a naravno poželjno je da je cifra što veća. Primer proračuna u Excelu: U primeru D=5% je diskontna stopa. Ako na primer svoja sredstva želite […]

Šta su Finansijski derivati i kako profitirati od njih?

Finansijske derivate, za razliku od spotova u kojima se obaveze po zaključenju ugovora promptno izvršavaju, karakteriše vremenski razmak od trenutka zaključenja do momenta izvršenja ugovora između prodavca i kupca. Najznačajniji finansjski derivati su Forvardi, Fjučersi, Opcije i Kamatni Svapovi. U praksi, najčešće se koriste u svrhu zaštite od određenih oblika tržišnog rizika (hedžing), ali i […]