INTELEKTUALNA SVOJINA

(zaštita sopstvene intelektualne svojine i opasnosti neovlašćenog korišćenja tuđe intelektualne svojine)

Šta je intelektualna svojina

Intelektualna svojina je registrovan/objavljen proizvod ljudskog uma, koji karakteriše novost, inovativnost, odnosno originalnost.

Karakteristična je po:

• Vremenski ograničenom periodu zaštite od neovlašćenog korišćenja u zemljama u kojima je prijavljena i odobrena.

• Teritorijalnom pravu, jer se može zaštititi od neovlašćenog korišćenja u državi, regionu ili globalno.

Ova prava su izložena u članu 27. Univerzalne deklaracije UN o ljudskim pravima.

Vrste intelektualne svojine

Industrijska svojina:

• Patenti za pronalaske,

• Žigovi,

• Industrijski dizajn,

• Topografije poluprovodničkih proizvoda i

• Geografske oznake.

Autorsko pravo:

• Književna dela kao što su romani i drame, filmovi, i sl.,

• Muzička dela,

• Umetnička dela i arhitektonski dizajn.

• Prava umetnika izvođača na njihova izvođenja, prava proizvođača fonograma i prava organizacija za radiodifuziju na njihove radio i televizijske programe.

Zašto se podstiče razvoj intelektualne svojine

Prava intelektualne svojine svojine nagrađuju stvaralaštvo i ljudski napor koji je pogonsko gorivo napretka čovečanstva. Intelektualna svojina ima veoma važnu ulogu u današnjoj privredi zasnovanoj na znanju. Velike korporacije, mala preduzeća i ona koja su tek osnovana koriste svoju intelektualnu svojinu da bi svoje ideje i imovinu zaštitili od kopiranja, kao i da bi zaštitili svoju konkurentnost.

Mogućnosti zaštite intelektualne svojine sa aspekta teritorijalnosti

• Nacionalna zaštita (U Srbiji ZIS – Zavod za intelektualnu svojinu)

• Regionalna zaštita (EPO, EAPO, …)

• Globalna zaštita – PCT (WIPO)

Napomena:

Regionalnu (EPO) I globalnu svetsku (PCT) zaštitu moguće je izvršiti preko nacionalne organizacije (u Srbiji preko Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije). Podnosi se samo jedan zahtev, sa naznakom u kojim državama se želi zaštita, a svaka država posebno odlučuje da li de priznati zaštitu.

Institucije za zaštitu intelektualne svojine

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu

• WIPO (World Intellectual Property Organization).

Nacionalne / državne / institucije

• Srbija – Zavod za intelektualnu svojinu.

• United States Patent and Trademark Office (USPTO).

• State Intellectual Property Office of the Republic of China (SIPO).

• Russian Federal Service for Intellectual Property (Rospatent).

• German Patent Office (DPMA).

• UK Intellectual Property Office (UK-IPO) i td.

Regionalne institucije

• European Patent Office –(EPO),

• African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO),

• Organisation Africaine de la Propriete Intellectuelle (OAPI),

• Eurasian Patent Organization (EAPO) i td.

Baze podataka za registrovanu intelektualnu svojinu

Na sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije nalaze se linkovi prema najvećim svetskim bazama registrovanih patenata, žigova, industrijskog dizajna i ostalih vrsta  inteletualne svojine. Pre pokretanja investicije, pretragama navedenih baza, neophodno je

proveriti da li predmet Vaše delatnosti (proizvod, dizajn ili žig, tj. komercijalno ime proizvoda) sadrži elemente nečije zaštićene intelektualne svojine.

Za krađu intelektualne svojine u Srbiji se godišnje osudi oko 200 ljudi !

Preporuke za radnje pre pokretanja postupka zaštite sopstvene intelektualne svojine

• Izučavanje zakonske regulative

• Pretraga registrovanih patenata, žigova, industrijskog dizajna i ostalih vrsta

inteletualne svojine (na sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije).

• Pretraga naučno-istraživačkih radova (sajt “Kobson”)

• Procena tržišne valorizacije intelektualne svojine, troškova zaštite i održavanja (biznis plan)

Prema podacima EPO-Evropske patentne organizacije, 25% svih napora iz oblasti istraživanja i razvoja svake godine biva potraćeno na registrovanu intelektualnu svojinu i time izgubi oko 60 milijardi evra.

Zato realizaciju ideje ne treba započinjati pre nego što uradite pretraživanja !

Napomena:

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije radi besplatno dijagnostiku za sva preduzeća koja žele da procene svoju snagu u oblasti intelektualne svojine i da je koriste za svoj razvoj.

Šta ne smete da radite ako razmišljate da podnesete prijavu patenta

Nemojte objavljivati pronalazak pre podnošenja patentne prijave, na pr. nemojte objavljivati članke, na konferencijama, blogovima, ….

Nemojte prodavati proizvode u koje je ugrađen pronalazak pre podnošenja patentne prijave

Nemojte držati predavanja ili prezentacije, osim ako niste potpisali ugovore o neotkrivanju poverljivih informacija.

Zatražite stručni savet pre.

Podnesite patentnu prijavu pre nego što drugi učine.