Pitanje: Program mi je u Odlive Finansijskog toka nakon završetka investicije i u narednim godinama projekta ubacio investiranje. O čemu se radi ?

Odgovor: Investicije podrazumevju ulaganja u osnovna i obrtna sredstva u toku čitavog veka projekta.

  1. Program nakon završetka investicije u projekcije finansijskog toka  unosi nova ulaganja u osnovna sredstva iz akumulacije projekta, naravno, ukoliko ima osnovnih sredstava sa vekom trajanja kraćim od veka projekta.
  2. Program u Odlive Finansijkog toka ubacuje i investicije u povećanje obrtnih sredstava, jer obrtna sredstva zavise od obima proizvodnje i vrste delatnosti. To program uvažava kroz koeficijent obrta obrtnog kapitala, koji pokazuje odnos prihoda i potrebnih obrtnih sredstava. Obrtna sredstva čine: zalihe mterijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda na lageru i kratkoročna potraživanja za isporučenu robu. Prema tome, ako se u godinama veka projekta povećava obim proizvodnje, logično je da se povećavaju potrebna obrtna sredstva. Na primer, komunalna preduzeća, koja mesečno naplaćuju usluge, imaju koeficijent obrta 12, a na primer u proizvodnom preduzeću u kome ciklus proizvodnje traje 2 meseca (od nabavke do naplate), koeficijent obrta obrtnih sredstava je, ako su ovi troškovi dominantni, oko 6. U poljoprivredi je koeficijent obrta uloženog kapitala znatno manji. U praksi, koeficijenti mogu biti i veći, ako se materijal ili roba nabavljaju sa odloženim plaćanjem, a proizvodi prodaju avansno. Postoje i precizniji proračuni potrebnih obrtnih sredstava, u kojima se posebno proračunavaju i sabiraju potrebna obrtna sredstva za materijal, energiju, plate, finansijske obaveze, … Postojeće firme obično obrtna sredstva procenjuju  na osnovu statistike iz prethodnih godina i planiranog obima delatnosti u narednoj godini. Drugi razlog povećanja obrtnih sredstava je procenjena inflacija, koja povećava i prihode i rashode.