Finansijski kalkulator
Finansijski kalkulator

Naša delatnost

 1. Knjigovodstvene usluge
 2. Kontrola kontrole
 3. Izrada kompletnog biznis plana
 4. Izrada finansijske analize poslovne ideje
 5. Tehnička podrška u razvoju i usaglašavanju proizvoda, kapaciteta i tehnologija sa tehničkim standardima i propisima
 6. Aktuelni izvori finansiranja za kredite, podsticajna sredstva i donacije
 7. Konsalting u apliciranju za kredite, podsticajna sredstva i donacije
 8. Kako napraviti karijeru,  (brainstorming, SWOT analiza ideja, finansijska analiza, algoritam aktivnosti za realizaciju ideje, izbor pravne forme poslovanja – preduzetnik, paušalac, ili doo)
 9. Intelektualna svojina (prednosti sopstvene itelektualne svojine i opasnosti neovlaštenog korišćenja tuđe intelektualne svojine)
 10. Pozicioniranje na internetu ili kako biti vidljiv na internetu (treba i sebe bolje pozcionirati!)
 11. Saveti iz svih vrsta životnog i neživotnog osiguranja
 12. Cenovnik naših usluga