NIS (na benzinskim pumpama)

Površina ?

Investicija 186.440 EUR (po kursz 118 din/EUR)

God proizvodnja  300 MWh (300.000 kWh)

(Investicija 0,62 EUR po god proizvodnji 1 kWh) 

Ušteda 300.000 kWh/god x 0,14 EUR/kWh= 42.000 EUR godišnje bez feed-in za viškove isporučene u javnu mrežu

Vreme povrata: bez amortizacije osnovnih sredstava, bez podsticaja države za zelenu energiju i smanjenje CO2, bez feed-in tarife, bez kredita, bez troškova održavanja, osiguranja i bez inflacije:  186.440 / 42.000 = 4,44 godine

FINTEL ENERGIJA I MK GROUP  (u Kuli)

Površina 770 hektara

Investicija 340.000.000 EUR

God proizvodnja 832 GWh (832.000.000 kWh)

(Investicija 0,41 EUR po godišnjoj proizvodnji 1 kWh) 

Ušteda 832.000.000 kWh x 0,14 EUR/kWh = 116.480.000 EUR godišnje bez feed-in za viškove isporučene u javnu mrežu

Vreme povrata prosto, bez amortizacije osnovnih sredstava, bez podsticaja države za zelenu energiju i smanjenje CO2, bez feed-in tarife, bez kredita, bez troškova održavanja i osiguranja i bez inflacije:  340 / 116,48 = 2,91 godine

HIPERION SOL BEOGRAD (u Ćupriji)

Površina  5,2 hektara

Investicija 0,6 EUR/kWh  x 588.000 = 352.800 (pretpostavljena)

Godišnja proizvodnja  588.000 kWh (u novinama 5,88 GWh godišnje?)

Ušteda 588.000 kWh x 0,14 EUR/kWh = 82.320 EUR godišnje bez feed-in za viškove isporučene u javnu mrežu

Vreme povrata prosto, bez amortizacije osnovnih sredstava, bez podsticaja države za zelenu energiju i smanjenje CO2,bez feed-in tarife, bez kredita, bez troškova održavanja i osiguranja i bez inflacije:  352.800 / 82.320 = 4,28 godina

BRANDONI (kalkulacija po katalogu)

Površina 0,5 hektara

Investicija   0,6 EUR/kWh x 918.000 =  550.800 (pretpostavljeno)

Godišnja proizvodnja  918.000 kWh

Ušteda 918.000 kWh x 0,14 EUR/kWh = 128.520 EUR godišnje bez feed-in za viškove isporučene u javnu mrežu

Vreme povrata prosto, bez amortizacije osnovnih sredstava, bez podsticaja države za zelenu energiju i smanjenje CO2, bez feed-in tarife, bez kredita, bez troškova održavanja i osiguranja i bez inflacije:  550.800 / 128.520 = 4,29 godina

Napomena: