Cropped shot of computer programmers working on new code

Šta je inovativna firma

Inovativna firma je ona firma koja stalno uvodi inovacije u svoju delatnost (proizvodi, dizajn, tehnologije u proizvodnji i zaštiti životne sredine, intelektualna svojina, organizacija)  ili razvija nove delatnosti, a sve u cilju  optimizacije poslovanja radi opstanka i razvoja konkurentnosti na tržištu.

Zašto inovativna firma

Bez razvoja proizvoda, tehnologija i organizacije rada firma nema perspektivu.

Kako postati inovativna firma

Samo motivacijom svih zaposlenih, a to znači za inovatore veća plata, napredovanje u karijeri i razne olakšice .

Da bi zaposleni bili motivisani za doprinos firmi, vlasnik mora postaviti neka pravila koja podstiču i nagrađuju kreativnost.

Najčešći parametri za ocenu doprinosa kreativne ideje tj. inovacije razvoju firme su SWOT analiza i  odnos potrebnih ulaganja i očekivane dobiti u čijoj raspodeli učestvuje i inovator. 

Napredne firme imaju svima dostupan: