Finansijski kalkulator
Finansijski kalkulator

Swot analiza

SWOT analiza (akronim engleskih reči: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (snage, slabosti, prilike, pretnje) je tehnika kojom se dovode u vezu snaga i slabosti preduzeća sa šansama i pretnjama u eksternom okruženju. Autor ove metode je Albert Hamfri (1960 godine) sa USA Stanford Univerziteta pri čemu je analizirao i koristio strategije razvoja 500 najjačih kompanija na svetu (Fortune 500).

Iako je prvobitno namenjena aktuelnim tehnološkim firmama u poslovne svrhe, vrlo brzo je počela da se primenjuje i u domenu strategije razvoja društva (države, lokalne samouprave), socijalnih ustanova, zdravstva, prosvete, kulture, umetnosti, kao i za ostvarenje lične egzistencije, tj. u identifikovanju sopstvenih snaga i slabosti, šansi i prijetnji pri građenju karijere kod poslodavca za bolju poziciju ili za donošenje odluke o pokretanju i razvoju sopstvenog biznisa po osnovu inovacija u kvalitetu, dizajnu, produktivnosti, konkurentnosti.

Bilo da ideju želite da prodate, ponudite poslodavcu ili pokrenete i razvijete sopstveni biznis, kao dodatni alat možete koristiti i naš INVESTASISTENT, kako bi u šansama ideje naveli i ocenu  profitabilnosti.

Analiza unutrašnjih faktora

  • Snage: Vaše snage mogu biti kvalifikovani kadrovi, tim, iskustvo, raspoloživi resursi (tehnološka oprema, sirovinska baza), pozicija na tržištu, inovativni proizvodi, investiciona i kreditna sposobnost, …
  • Slabosti: Loš bonitet- nedostatak tima, iskustva, kvalifikovanih kadrova, kreditne sposobnosti tj. finansijskih sredstava (naročito za početnike u biznisu), nefleksibilnost (slabo prilagođavanje promenama na tržištu), nekvalitetna finansijskae analiza za dokazivanje profitabilnosti ideje i privlačenje saulagača…

Analiza spoljnih faktora

  • Šanse: Inovativni proizvod, razvijena naprednija tehnologija, profitabilnost ideje, povoljno stanje na tržištu, tj. povoljan ekonomsko-društveno-politički ambijent, ….
  • Pretnje: Nepovoljan ekonomsko-društveno-politički ambijent, nedostatak državnih podsticaja I povoljnih kredita naročito za početnike u biznisu, jaka konkurencija u planiranoj delatnosti, jaka konkurencija koja brzo razvija inovativnije proizvode,….