SWOT analiza (akronim engleskih reči: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (snage, slabosti, prilike, pretnje) je tehnika kojom se dovode u vezu snaga i slabosti preduzeća sa šansama i pretnjama u eksternom okruženju. Autor ove metode je Albert Hamfri (1960 godine) sa USA Stanford Univerziteta pri čemu je analizirao i koristio strategije razvoja 500 najjačih kompanija na svetu (Fortune 500).

Iako je prvobitno namenjena aktuelnim tehnološkim firmama u poslovne svrhe, vrlo brzo je počela da se primenjuje i u domenu strategije razvoja društva (države, lokalne samouprave), socijalnih ustanova, zdravstva, prosvete, kulture, umetnosti, kao i za ostvarenje lične egzistencije, tj. u identifikovanju sopstvenih snaga i slabosti, šansi i prijetnji pri građenju karijere kod poslodavca za bolju poziciju ili za donošenje odluke o pokretanju i razvoju sopstvenog biznisa po osnovu inovacija u kvalitetu, dizajnu, produktivnosti, konkurentnosti.

Bilo da ideju želite da prodate, ponudite poslodavcu ili pokrenete i razvijete sopstveni biznis, kao dodatni alat možete koristiti i naš INVESTASISTENT, kako bi u šansama ideje naveli i ocenu  profitabilnosti.

Analiza unutrašnjih faktora

Analiza spoljnih faktora