Finansijsku analizu biznis plana (poslovne ideje) radite prvenstveno zbog sebe, kako bi sprečili rizike ulaganja, a ne zbog potencijalng kreditora ili saulagača.

Potencijalnog kreditora prvenstveno interesuje da li ste kreditno sposobni, odnosno šta možete ponuditi kao garanciju za kredit, tj. da li imate imovinu neopterećenu hipotekom, a koja je najmanje dva puta veća od traženog kredita i da je atraktivna, da se može brzo unovčiti ako ne plaćate rate kredita. Ako je to ok, analiziraju Vaš bonitet koji ste dostavili uz zahtev za kredit po njihovom formularu. Pored toga bonitet će proveriti i preko zvaničnih institucija (opširnije na blogu: INVESTICIONA I KREDITNA SPOSOBNOST INVESTITORA),

Potencijalnog  saulagača prvenstveno interesuje ko ste Vi, što podrazumeva Vaše dosadašnje reference, a ako su ok, to proveravaju kao i potenijalni kreditori preko zvaničnih institucija, a  zatim analiziraju korektnost prikazane finansijske analize, sa akcentom na analizu tržišta nabavke i prodaje i SWOT analizu (opširnije na blogu SWOT ANALIZA).