Neto obrtni fond

Neto obrtni fond je razlika između dugoročnih izvora finansiranja (dugoročne obaveze i sopstveni kapital)  i stalne imovine u Bilansu stanja. Ako je neto obrtni fond pozitivan, predstavlja deo obrtnih sredstava koja su finansirana iz dugoročnih izvora.

Negativan neto obrtni fond ukazuje na poremećaje u poslovanju preduzeća, koji mogu dovesti do nelikvidnosti i gubitaka po bilansu uspeha.

Zlatno bilansno pravilo: dugoročna finansijska ravnoteža se postiže ako firma iz dugoročnih izvora pokriva stalnu imovinu i značajan deo obrtne imovine.

Napomena: