O softveru

Proverite:

Planiranu investiciju

Poslovnu ideju

Novo ulaganje

INVESTASISTENT je programski alat za finansijsku analizu poslovnih ideja, namenjen onima koji žele da pokrenu sopstveni biznis, postojećim firmama u razvojnim projektima, kao i menadžerima lokalnih samouprava.

Urađen je tako da onima koji imaju ideje, a nemaju iskustvo u investiranju, niti posebno stručno znanje iz oblasti finansija i rada sa kompjuterskim programima, omogući da proračunaju i prezentuju finansijske efekte svojih ideja.

Program je u suštini vodič i generator izrade finansijske analize, koji obezbeđuje da se ne izostave bitni podaci o investiciji, koji bi mogli da utiču na realnost / isplativost ideje sa finansijskog aspekta.

Program nakon popunjavanja minimalno zadatih polja, automatski proračunava finansijske efekte investicije.

FacebookLinkedIn